Molimo vas da prije korištenja web-stranice www.prirodaidrustvo.hr, zbog kupnje proizvoda oglašenih na stranici ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, pažljivo pročitate Opće uvjete uporabe usluge internetske (online) kupovine.

Napominjemo da je kupnja proizvoda s popustom ograničena!

 

1. OPĆE ODREDBE

Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, reklamacije, povrat i dostavu, zaštitu osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje internetske stranice www.prirodaidrustvo.hr i online kupnje.

 

POJMOVI

Prodavatelj: trgovačko društvo Priroda i društvo d. o. o. za trgovinu i usluge, Zagreb, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080336789, osobni identifikacijski broj (OIB): 29504422878, temeljni kapital: 20.000 kn, HR4524020061100754248, otvoren kod Erste &, Steiermärkische Bank D.D. Jadranski trg 3a, Zagreb, Hrvatska www.prirodaidrustvo.hr – znači internetska stranica u vlasništvu Prodavatelja.

Kupac: svaka pravna i fizička osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije naruči barem jedan proizvod ponuđen na internetskoj stranici www.prirodaidrustvo.hr. Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod.

Korištenje www.prirodaidrustvo.hr: pristup stranici www.prirodaidrustvo.hr radi dobivanja informacija o sadržaju stranice, ponudi, proizvodu i/ili ostvarivanju internetske trgovine.

Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.prirodaidrustvo.hr.

Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.prirodaidrustvo.hr, a koje je moguće kupiti online kupovinom.

 

Pristupom internetskoj stranici putem odgovarajućega tehničkog sredstva pristupa i njezinim korištenjem svaki Korisnik obvezuje se poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske što razumijeva dostavu kupljenih Proizvoda isključivo na području Republike Hrvatske.

 

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO) te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu 43. članka ZZP-a. Korištenjem www.prirodaidrustvo.hr smatra se je Korisnik iste upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.

 

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik se obvezuje da:

  • se neće koristiti internetskom stranicom Prodavatelja na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima
  • neće unositi na internetsku stranicu Prodavatelja ili distribuirati putem internetskih stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internetskoj stranici Prodavatelja.

 

Dokumenti, podatci i informacije objavljeni na internetskoj stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili se na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitoga pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Fotografije prikazane na www.prirodaidrustvo.hr samo su ilustrativne prirode. Fotografije, tekstovi te ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati te se ni na koji drugi način ne smiju koristiti bez suglasnosti Prodavatelja. Prodavatelj zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, tekstova i ostaloga objavljenoga materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj.

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz korštenja internetske stranice ili je na bilo koji način vezana za korištenje internetske stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internetske stranice.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.prirodaidrustvo.hr, pod uvjetom javne objave na www.prirodaidrustvo.hr internetskoj stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svakoga posjeta predmetnoj internetskoj stranici pregledati njezin sadržaj. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na www.prirodaidrustvo.hr ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, internetskoga prometa ili bilo koje druge troškove, niti snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor uime maloljetnika i za njegov račun ili za potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost svojega zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za bilo koje postupanje suprotno ovoj odredbi.

Prilikom korištenja internetske stranice maloljetnika maloljetnika, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili općenito uskrati ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.

 

3. CIJENE

Sve cijene prikazane u web-trgovini izražene su u hrvatskim kunama /Euro za krajnjega kupca, s uključenim PDV-om. Izražene cijene su cijene bez troškova dostave, a oni se izračunavaju pri završetku kupnje. Razredi dostavnih troškova navedeni su niže.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.

 

4. ONLINE KUPOVINA

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektroničkoga formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kad kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti na e-mail adresu (adresu e-pošte) unesenu u elektronički obrazac.

Prodavatelj se obvezuje na internetskoj stranici www.prirodaidrustvo.hr redovito održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je obaviješten o imenu, tvrtki ili nazivu, matičnom broju i sjedištu Prodavatelja, načinima na koje može iznijeti svoje prigovore, proizvodima ili uslugama koji se nude te njihovom nazivu, glavnim svojstvima proizvoda ili usluge, cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge, potrošačkom pravu, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kad se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima.

Ako Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-pošte te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

 

5. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA

Odabrane artikle i usluge možete platiti unaprijed uplatom na naš žiroračun ili pouzećem (prilikom preuzimanja narudžbe).

Naručene Proizvode i dostavu, Kupac će platiti prema modelu koji sam odabere tijekom ispunjavanja narudžbe.

 

6. DOSTAVA

Dostava se vrši samo za područje Republike Hrvatske

Dostavu vrši Prodavatelj angažiranjem kurirske službe (GLS).

Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi bit će isporučeni Kupcu najdulje u roku od 4 dana, pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 20 sati od ponedjeljka do petka, radnim radnom, računajući od dana uplate. U slučaju nemogućnosti dostave naručenoga Proizvoda ili pomicanja termina isporuke, Prodavatelj Kupca obavještava putem elektroničke pošte ili telefonski o nastalim problemima te se dogovara novi termin isporuke ili se vraća uplaćeni iznos u cijelosti. Svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

Cijene dostave istaknute su na internetskoj stranici www.prirodaidrustvo.hr i u njima je sadržan pripadajući PDV.

Prilikom preuzimanja dostavljenoga proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivoga oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje toga proizvoda te tražiti isporuku neoštećena proizvoda. Potpisom dostavnice i primitkom računa Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onoga koji je kupio, ima pravo na isporuku naručenoga Proizvoda, a ako to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda, ali je dužan vratiti pogrešno dostavljen Proizvod.

Ako Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanoga razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

Prijenos vlasništva nad naručenom robom nastaje u trenutku predaje pošiljke dostavnoj službi.

Prodavatelj nije odgovoran u slučaju ako je Kupac upisao pogrešnu adresu za dostavu, te iz toga razloga paket nije došao na odredište. Prodavatelj nije odgovoran ukoliko niste dobili obavijest o promjeni statusa narudžbe/slanju pošiljke zbog postavki kupčeva e-mail servisa.

Ako Kupac koji nije zaprimio robu, ponovno naruči robu putem web-trgovine (web shopa) Prirode i društva, prodavatelj zadržava pravo odbijanja daljnjega procesuiranja narudžbe kao i pravo naplate dostavnih troškova od prethodnoga slanja nepreuzete robe.

Dužnost Kupca je da osigura informacije o dostavnoj adresi i eventualnim dodatnim detaljima vezanim uz dostavu (primjerice radno vrijeme tvrtke kojoj se dostavlja roba, dodatni opis dostavne adrese ako npr. odredište nije potpuno jasno iz adrese). U slučaju odsustva takvih informacija, Prodavatelj će organizirati dostavu robe na najbolji mogući način, ali tada ne prihvaća nikakvu odgovornost vezanu uz rok isporuke i rizike dostave.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno tražiti izradu zapisnika o oštećenju ako pošiljku preuzima u dostavnom uredu te odbiti preuzeti pošiljku. U tom se slučaju pošiljka vraća Prodavatelju, a Kupcu će biti poslana nova pošiljka.

 

7. RASPRODANI ARTIKLI

U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomično rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe e-poštom ili telefonom te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 

8. POVRAT I REKLAMACIJE

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio. U tom slučaju pošiljka se vraća Prodavatelju, a Kupcu će biti poslana nova pošiljka.

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju prirodaidrustvo.hr i to pismeno, e-poštom.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan usporediti primljene artikle s računom. Ako nešto nedostaje, odmah to napomenite jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Kupac nema pravo bez dodatnih troškova vratiti artikle za koje je iz bilo kojega razloga zaključio da mu ne trebaju ili da mu ne odgovaraju – sve troškove takve zamjene snosi kupac.

Kupac nema pravo vratiti proizvode koji su otvoreni/korišteni, osim u slučaju da je istekao rok trajanja.

Rok za sve reklamacije iznosi 14 dana od primitka robe. Reklamacije se primaju na e-adrese: info@prirodaidrustvo.hr.

 

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika stranice www.prirodaidrustvo.hr te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u onoj mjeri koja je nužna za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te za dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa s Kupcima te zbog provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu. Prilikom registracije, Korisnik daje osobnu suglasnost za obradu podataka u naprijed navedene svrhe. Korisnik time ujedno izjavljuje i svoju suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, SMS-om i/ili elektroničkom poštom te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi.

Korisnikovi osobni podatci štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.

Prodavatelj jamči da e-adresu i ostale korisnikove podatke neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegova pristanka. Od navedenoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih služba izvršne vlasti Republike Hrvatske za potrebe istražnih radnji temeljem valjanoga sudskog naloga.

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.

Prodavatelj ne može garantirati da će podatci na internetskoj stranici biti bez pogrešaka. Ako dođe do pogreške, molimo vas da je prijavite našim djelatnicima kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također, ako Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

 

10. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakoga korištenja internetske stranice te posebno usluge internetske trgovine provjeriti važeće Opće uvjete.

Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti oni u trenutku narudžbe proizvoda.

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Dokumenti objavljeni na web-stranici Prirode i društva d.o.o. smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakoga navedenog ograničenja prava.

 

11. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete ispuniti i poslati nam na mail.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu stranice.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

2. Povrat uplaćenog iznosa

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora

4. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 74. Zakona o zaštiti potrošača. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite OVDJE

 

12. Mirno rješavanje sporova

U slučaju neriješenih prigovora, potrošaći se mogu obratiti Sudu časti Hrvatske obrtničke komora (www.hok.hr) ili Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori (www.hok.hr/centar_za_mirenje).

 

U Zagrebu 10. listopada. 2016.

  Uvjeti poslovanja - Sve